Schietvereniging Frans Tromp
Hoevelaken

Korte geschiedenis

De schietvereniging Frans Tromp werd in 1919 opgericht als “de Burgerwacht Hoevelaken”. Een - in de tijd na de Eerste Wereldoorlog - niet ongebruikelijke naam voor een schietvereniging. De regels rond een schietvereniging waren toen heel anders dan tegenwoordig. In die tijd hoorde een schietvereniging tot de “gewapende macht” en maakten onderdeel uit van ’s lands weerbaarheid. Geweren en munitie werden toen door de overheid ter beschikking gesteld. De vereniging oefende in de gang van de Schimmelpenninck van de Oye-school tot de schietbaan boven gymnastieklokaal aan de Stoutenburgerlaan kon worden betrokken. We bleven daar tot 1988 en verhuisden toen naar een fonkelnieuwe schietbaan aan de Stoutenburgerlaan 29 A, een paar honderd meter van de oude historische lokatie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was onze vereniging gedwongen tot inactiviteit. Een prominent lid van de vereniging trad, overigens met enkele anderen, toe tot het verzet. Hij, we hebben het over schoolmeester Frans Tromp, werd gearresteerd om vervolgens door de bezetter op de Waalsdorpervlakte te worden geëxecuteerd. Hij was een van de eersten die door dit lot werd getroffen.

Tijdens de eerste ledenvergadering na de oorlog werd door de leden voorgesteld om de naam van de vereniging te wijzingen in “Schietvereniging Frans Tromp”. Dit voorstel werd unaniem aangenomen en dus dragen wij sindsdien de naam van deze verzetsstrijder. Door de vereniging zijn naam te laten dragen wordt hem de eer gedaan die hem toekomt.

De SV Frans Tromp is een kleine, maar succesvolle schietvereniging. De sportschutters van onze club zijn met grote regelmaat terug te vinden bovenin de uitslagen van regionale, districts of nationale kampioenschappen. Toegewijde trainers hebben die schutters naar grote hoogten weten te stuwen en ze daar ook jaren lang weten te handhaven.